Thông báo điều chỉnh giá sàn gỗ công nghiệp BALLAD - Ván sàn Vasaco
NgocNguyen | T3 Th12 2021

Thông báo điều chỉnh giá sàn gỗ công nghiệp BALLAD

Kính gửi: Quý khách hàng.

Để đảm bảo cho quá trình sản xuất và kinh doanh được duy trì cũng như việc đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt nhất đến Quý khách hàng, Công ty Cổ phần Ván Sàn VASACO xin thông báo điều chỉnh giá bán lẻ sàn gỗ công nghiệp thương hiệu BALLAD từ ngày 07.12.2021, cụ thể như sau:

Bạn cần 1 giải pháp

Chúng tôi rất sẵn lòng cung cấp cho bạn ước tính miễn phí trong gia đình. Hãy đến và xem những gì chúng tôi phải cung cấp cho các sản phẩm và lựa chọn, đáp ứng nhân viên bán hàng của chúng tôi và bắt đầu xác định phạm vi dự án của bạn.

back to top